ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM
 

HABER ARA


Gelişmiş Arama
 

EN ÇOK OKUNANLAR

19 milyar liralık buğday ithal ettik

19 milyar liralık buğday ithal ettik

Tarih 07 Aralık 2014, 20:18 Editör Site Admin

Türkiye, 2003’ten 2013 sonuna kadar 11 yılda 8,4 milyar dolarlık, yaklaşık 19 milyar liralık buğday ithal etti. Aynı dönemde ihracat 546 milyon dolar.

Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si (TMO), "2013 Hu­bu­bat Ra­po­ru"nu ya­yın­la­dı. 215 say­fa­lık ra­por, çift­çi­le­rin köy­le­ri­ni bı­ra­kıp kent­ler­de iş­siz­ler or­du­su­na ka­tıl­ma­la­rı­nın bü­yük öl­çü­de son dö­nem­de ade­ta pat­la­yan hu­bu­bat it­ha­la­tın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du.

2008 SONRASI HIZLI ARTIŞ

Ra­po­ra gö­re AK Par­ti Hü­kü­me­ti­’nin ik­ti­dar­da ol­du­ğu 2003-2013 yıl­la­rı­nı kap­sa­yan 11 yıl­da, 27,6 mil­yon ton buğ­day it­ha­la­tı ya­pıl­dı. Bu it­ha­lat özel­lik­le 2008'den iti­ba­ren da­ha faz­la art­tı.

RUSYA VE KAZAKİSTAN

2008'de ilk kez 3,7 mil­yon ton dü­ze­yi­ne çı­kan it­ha­lat, 2011'de zir­ve yap­tı, 4,7 mil­yon to­nu aş­tı. 2013 yı­lı buğ­day it­ha­la­tı ise 4 mil­yon ton ol­du. Söz ko­nu­su 11 yıl­lık dö­nem­de yurt­dı­şın­dan it­hal edi­len buğ­da­ya öde­nen dö­viz ise 8 mil­yar 376 mil­yon do­la­rı aş­tı. Yurt­dı­şın­da­ki ya­ban­cı ül­ke çift­çi­le­ri­ne ak­ta­rı­lan bu pa­ra­nın bu­gün­kü kur­la TL kar­şı­lı­ğı ise 18 mil­yar 762 mil­yon li­ra­yı ge­çi­yor. Tür­ki­ye buğ­day it­ha­la­tı­nı özel­lik­le Rus­ya, Ka­za­kis­tan, ABD ve Uk­ray­na gi­bi ül­ke­ler­den ger­çek­leş­tir­di.

YILLIK ÜRETİMDEN FAZLA

Tür­ki­ye en son 2013 yı­lın­da yak­la­şık 18 mil­yon to­nu ek­mek­lik, 4 mil­yon to­nu da ma­kar­na­lık ol­mak üze­re top­lam 22 mil­yon ton buğ­day üret­ti. Bu­na gö­re söz ko­nu­su dö­nem­de it­hal edi­len buğ­da­yın top­lam mik­ta­rı, ül­ke­nin bir yıl­da üret­ti­ği buğ­day mik­ta­rı­nın bi­le üze­ri­ne çık­tı. Tür­ki­ye­’nin 2013 yı­lın­da iç pi­ya­sa­da tü­ket­ti­ği buğ­day ise 19,4 mil­yon ci­va­rın­da ol­du.

UCUZA SATTIK PAHALI ALDIK

Ay­nı 11 yıl­lık dö­nem­de Tür­ki- ­ye­’nin top­lam buğ­day ih­ra­ca­tı ise sa­de­ce 2 mil­yon 910 bin ton­da kal­dı. Buğ­day ih­ra­ca­tın­dan el­de edi­len dö­viz gir­di­si ise 546 mil­yon do­lar ol­du. Bu ve­ri­le­re gö­re ay­nı dö­nem iti­ba­riy­le buğ­day it­ha­la­tı, buğ­day ih­ra­ca­tı­nın yak­la­şık 10 kat üze­rin­de ger­çek­le­şir­ken, buğ­day it­ha­la­tı­na öde­nen dö­viz, ih­ra­cat­tan el­de edi­len dö­vi­zin 15 ka­tı­nı aş­tı. Do­la­yı­sıy­la yurt­dı­şı­na buğ­da­yı ucu­za ih­raç eder­ken, da­ha pa­ha­lı buğ­da­yı it­hal et­ti.

UN, BULGUR İHRACATI ARTTI

Ra­por­da son dö­nem­de buğ­day it­ha­la­tın­da ya­şa­nan bü­yük ar­tı­şın un, ma­kar­na, bis­kü­vi, ir­mik ve bul­gur gi­bi buğ­da­ya da­ya­lı ma­mul mad­de ih­ra­ca­tın­da­ki ar­tış­tan kay­nak­lan­dı­ğı be­lir­til­di.

Ra­po­ra gö­re söz ko­nu­su ma­mul mad­de­le­rin ih­ra­ca­tı 2008 yı­lın­da 1 mil­yar 268 mil­yon do­lar­dan 2013 yı­lın­da 2,4 mil­yar do­la­ra çık­tı.

BUGÜN GAZETESİ

Bu be 2268 defa okunmuştur.

   
Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Ekonomi

EYT Mağdurları Cumhurbaşkanı'ndan Çözüm Bekliyor.

EYT Mağdurları Cumhurbaşkanı'ndan Çözüm Bekliyor. Taşeron işçilerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 1999 yılında çıkan kanunla emeklilik hakları elleri...

Yol kenarında goruk ve çürük fındık satışı var!

Yol kenarında goruk ve çürük fındık satışı var! Yol kenarında satılan fındıklar goruk ve çürük çıkıyor...
 

Suriye’de Neden Hiç Rus Askeri Ölmüyor?29 Şubat 2020

GALERİ

 

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

 

© Giresunlular 2000 Her hakkı saklıdır. ® giresun@giresunlular.com Site içeriği izinsiz kopyalanamaz. Bu site en iyi 1024x768 çözünürlüğünde IE6.0 ve üzeri tarayıcılarda görüntülenebilir.
RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi