Harşıt Nahiyesi Nüfus Defteri kitabı çıktı


Açıklama: Tarihçi Yazar Ayhan Yüksel ve Dereli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Sezai Balcı’nın birlikte kaleme aldıkları kitap, eski adı Harşıt yeni adı Doğankent olan ilçenin ve köylerinin 1251-1835 yıllarına ait nüfus kayıtlarını içeriyor.
Kategori: Kültür
Eklenme Tarihi: 08 Ekim 2014
Geçerli Tarih: 24 Eylül 2020, 19:47
Site: GİRESUN HABER SİTESİ, giresun, haber, giresunlular
URL: http://www.giresunlular.com/haber_detay.asp?haberID=1058


Doğankent Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin’in kültüre verdiği değeri de ortaya koyan eser büyük bir boşluğu doğuracak.

Günümüzde yerel tarihe, aile tarihine ve şecere/soyağacı çalışmalarına olan ilgi gittikçe artmaktadır. Şecere çalışmalarına kılavuzluk edecek olan ilk nüfus sayımının günümüz Türkçesine çevrilerek yayınlanması bu alanda büyük bir boşluğu dolduracaktır. Bu nüfus kayıtlarında bugün de varlığını sürdüren ailelerin birkaç nesil öncesine kadar uzanan köklerine dair bilgiler bulunmaktadır.

Arşivde kayıtlı 1835 tarihli, nüfus kayıtlarını içeren 1089 numaralı Harşıt Nahiyesi Nüfus Defterleri'nin yeni harflere aktarılması ve değerlendirilmesinden oluşan elinizdeki bu kitap, Doğankent ve köylerindeki ailelerin soyağaçlarını ortaya çıkardığı gibi idarî ve sosyal açıdan hane reisleri, çocukları, askerlik durumu, ailelerin nereden geldikleri-nereye gittikleri, akrabaları, yaşları, ailelerin sosyal statüsü, eşkâli gibi tarihi bilgileri de sergilemektedir.  Bu kitapla geçmişle günümüz arasındaki kopukluk giderilmiş olacaktır.