Şebinkarahisar'da iş güvenliği eğitimi


Açıklama: Şebinkarahisar Belediyesi, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun 'Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik' kapsamında iş güvenliği uzmanı tarafından personelini bilgilendirildi.
Kategori: Şebinkarahisar
Eklenme Tarihi: 18 Aralık 2014
Geçerli Tarih: 26 Mayıs 2020, 20:05
Site: GİRESUN HABER SİTESİ, giresun, haber, giresunlular
URL: http://www.giresunlular.com/haber_detay.asp?haberID=1094


Eğitimde İş kazalarının ve meslek hastalıklarının %98 oranında önlenebileceği ve önlemenin ödemekten daha kolay olduğu anlayışının öneminin vurgulandı.

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, Kimyasal, fiziksel ve Ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Güvenlik ve Sağlık işaretleri, İşyerindeki tehlikeler” olarak maddelendirildi. Eğitime katılan personelimize, İş güvenliği konusu ile ilgili örnekler videolarla desteklenerek anlatıldı.